WWE 2K23

700.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Sports
Hệ máy PS4, PS5, Xbox
ESRB Teen
Blood, Language, Suggestive Themes, Violence
Ngày phát hành 17/03/2023
Số người chơi Offline 1 – 6 người
Số người chơi Online 1 – 8 người
Nhà sản xuất & phát hành 2K Games
Danh mục: ,