WWE 2K22

400.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Sports
Hệ máy PS5, PS4, Xbox
ESRB Teen Blood, Language, Mild Suggestive Themes, Violence, Users Interact, In-Game Purchases
Ngày phát hành 11/3/2022
Nhà sản xuất & phát hành 2K Games
Danh mục: ,