UFC 5

1.300.000 

Thông tin game
Thể loại Sports
Hệ máy PS5
ESRB Everyone
Ngày phát hành 27/10/2023
Số lượng người chơi offline 1-2 người
Nhà sản xuất và phát hành Electronic Arts