Two Point Campus Enrollment Launch Edition

850.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Strategy/Sim
Hệ máy Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X
ESRB Teen
Ngày phát hành 09/08/2022
Nhà sản xuất phát hành Sega
Bộ sản phẩm bao gồm
  • Base Game
  • Fold Out Campus Map
  • University Prospectus
  • Two Point Bonus DLC Pack (Two Point Campus & Two Point Hospital)