Theatrhythm Final Bar Line

950.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Music/Dance
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Teen
Blood, Fantasy Violence, Mild Language, Mild Suggestive Themes
Ngày phát hành 16/02/2023
Nhà sản xuất & phát hành Square Enix