The Lord Of The Rings: Gollum

300,000

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo, PS4, PS5, Xbox
ESRB Teen
Mild Blood, Mild Language, Violence
Ngày phát hành 25/05/2023
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Maximum Games

còn 10 hàng