The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1.150.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+ Fantasy Violence, Mild Suggestive Themes, Use of Alcohol
Ngày phát hành 3/3/2017
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo

Hết hàng