The Crew Motorfest

1.300.000 

Thông tin game
Thể loại Racing
Hệ máy PS5, PS4, Xbox Series X/S
ESRB Teen

Lyrics, Mild Violence

Ngày phát hành 14/09/2023
Ngôn ngữ English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese – Brazil, Japanese, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Arabic, Russian, Polish
Số người chơi Offline Không

(CHỈ CHƠI ĐƯỢC ONLINE)

Số người chơi Online 1 – 32 người
Nhà sản xuất & phát hành Ubisoft Entertainment