The Callisto Protocol

800.000 

Thông Tin Game:

  • Ngày phát hành ban đầu: 2 tháng 12, 2022
  • Nhà phát triển: Striking Distance Studios
  • Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi
  • Các nhà xuất bản: Krafton, Bluehole Inc.
  • Thể loại: Kinh dị sinh tồn, Trò chơi bắn súng, Trò chơi phiêu lưu
Danh mục: ,