Temtem

200,000

Thông tin game
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, Nintendo Switch, Xbox
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 6/9/2022
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Spanish
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online 1 – 99 người
Nhà sản xuất & phát hành Humble Games
Danh mục: , ,