Tekken 7

450.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS4, Xbox One
ESRB Teen Crude Humor, Mild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Violence
Ngày phát hành 1/6/2017
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Danh mục: ,