Tay Cầm PS5 Lờn Phím, Phím Bấm Không Nhạy

150.000