Taiko no Tatsujin

800.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Music/Dance
Hệ máy PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 19/7/2018
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Phụ kiện mua kèm Taiko no Tatsujin Drum Controller