Super Mario Bros Wonder

1.150.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+ Cartoon Violence, Comic Mischief
Số lượng người chơi offline 1 – 4 người
Số lượng người chơi online 1 – 4 người
Ngôn ngữ Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Ngày phát hành 20/10/2023
Nhà sản xuất và phát hành Nintendo