Sonic Superstars

900.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 17/10/2023
Số người chơi Offline 1-4 người
Nhà sản xuất và phát hành Sega