Princess Peach Showtime!

1.150.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+ Fantasy Violence, No Interactive Elements
Số lượng người chơi offline 1 người
Ngôn ngữ Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Ngày phát hành 22/03/2024
Nhà sản xuất và phát hành Nintendo