Pokémon Violet + The Hidden Treasure of Area Zero DLC

1.750.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Teen
Blood, Fantasy Violence, Use of Alcohol, Suggestive Themes, Language
Ngày phát hành 18/11/2022
Nhà sản xuất phát hành Nintendo

Hết hàng