Pokémon Scarlet

1.100.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Teen
Blood, Fantasy Violence, Use of Alcohol, Suggestive Themes, Language
Ngày phát hành 18/11/2022
Nhà sản xuất phát hành Nintendo