Persona 5 Tactica

1.100.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy PS4, PS5, Nintendo Switch
ESRB Teen
Ngày phát hành 17/11/2023
Nhà sản xuất & phát hành Altus

Hết hàng