Persona 5 Strikers

650.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Marture 17+
Blood, Partial Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Violence
Ngày phát hành 23/2/2021
Nhà sản xuất & phát hành Sega
Danh mục: ,