One Piece Pirate Warriors 4

600.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS4, Xbox OneNintendo Switch
ESRB Teen
Language, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco
Ngày phát hành 27/3/2020
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Danh mục: ,