Octopath Traveler II

1.150.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch
ESRB Teen
Fantasy Violence, Mild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Use of Alcohol and Tobacco
Ngày phát hành 24/02/2023
Nhà sản xuất & phát hành Square Enix