Nioh Collection

550,000

Thông tin game
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5
ESRB Mature 17+
Blood, Drug Reference, Strong Language, Violence
Ngày phát hành 3/2/2021
Ngôn ngữ English, French (France), Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico)
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online 1 – 4 người
Nhà sản xuất & phát hành Maximum Games
Danh mục: , ,