Mortal Kombat 1

1.100.000 

Thông tin game
Thể loại Fighting
Hệ máy PS5, Xbox Series X
ESRB Mature 17+

Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language

Ngày phát hành 19/09/2023
Ngôn ngữ English, French, German, Spanish – Spain, Arabic, Russian, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Portuguese – Brazil, Polish, Spanish – Latin America
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online 1 – 8 người
Nhà sản xuất & phát hành Warner Bros. Interactive