Minecraft

750.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Strategy/Sim
Hệ máy PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Nintendo 3DS
ESRB Everyone 10+
Fantasy Violence
Ngày phát hành 21/6/2018
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo