Máy PS5 Standard Edition.

29,000,000 25,000,000

Hàng luôn có sẵn. Gọi tư vấn và mua: 0936.25.25.25