Mario Party Superstars

1,150,000

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone
Minimal cartoon, fantasy or mild violence and/or infrequent use of mild language.
Ngày phát hành 29/10/2021
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo