Lost Judgment

900,000

Thông tin game
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS4, PS5, Xbox One/Series
ESRB Mature 17+
violence, blood and gore, sexual content and/or strong language
Ngày phát hành 24/9/2021
Nhà sản xuất & phát hành Sega
Danh mục: , ,