Lords Of The Fallen

1,300,000

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy PS5
ESRB Mature 17+
Ngày phát hành 13/10/2023
Số người chơi Offline 1
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành City Interactive
Danh mục: ,