Lies Of P

1.200.000 

Thông tin game
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Xbox Series X/S
ESRB Mature 17+

Blood, Violence

Ngày phát hành 19/09/2023
Ngôn ngữ English, French, German, Spanish – Spain, Russian, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Portuguese – Brazil, Polish, Polish, Polish
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Neowiz
Danh mục: ,