Klonoa Phantasy Reverie Series

850.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch, PS4PS5
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 7/7/2022
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games