Hogwarts Legacy

1.200.000 

Thông tin game
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo, Xbox
ESRB Teen

Alcohol, Tobacco Reference, Blood, Mild Language, Violence, Mild Sexual Themes

Ngày phát hành 10/02/2023
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico)
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Wb Games

Hết hàng