Harvest Moon: Light of Hope Special Edition – Nintendo Switch

500,000

Thông tin game
Ngày phát hành: 29/05/2018
Số người chơi: Chơi đơn (1-2)
Thể loại: Giả lập, nhập vai
Nhà phát hành: Natsume Inc.
Xếp hạng trên ESRB: Mọi người