Like a Dragon: ishin!

1.200.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Xbox Series X
ESRB Mature 17+
Ngày phát hành 21/02/2023
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Korean, Spanish
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Sega

Hết hàng