Dragon Ball: Xenoverse 2

500.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS4, Xbox OneNintendo Switch
ESRB Teen Cartoon Violence, Mild Blood, Mild Language, Mild Suggestive Themes
Ngày phát hành 24/10/2016
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Danh mục: ,