Diablo IV Cross Gen Bundle

1,100,000

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy PS4, PS5, Xbox
ESRB Mature 17+
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Spanish (Mexico), Turkish
Ngày phát hành 06/06/2023
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online 4 người
Nhà sản xuất & phát hành Action RPG
Danh mục: , ,