Demon Slayer Hinokami Chronicles

800,000

Thông tin game
Thể loại Fighting
Hệ máy PS5, PS4
ESRB Teen
Violence, suggestive themes, crude humor, minimal blood, simulated gambling, and/or infrequent use of strong language.
Ngày phát hành 15/10/2021
Ngôn ngữ English, French (France), German, Italian, Japanese, Spanish
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online 1 – 2 người
Nhà sản xuất & phát hành Sega
Danh mục: ,