CUPHEAD

800.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS4, Xbox, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 6/12/2022
Nhà sản xuất & phát hành Skybound Games

Hết hàng