Biomutant

500,000

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS4Xbox One
ESRB Teen
Alcohol Reference, Blood, Crude Humor, Fantasy Violence, Use of Tobacco
Ngày phát hành 25/5/2021
Nhà sản xuất & phát hành THQ Nordic
Danh mục: , ,