13 Sentinels: Aegis Rim

900.000 

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Teen
Fantasy Violence, Language, Partial Nudity, No Interactive Elements
Ngày phát hành 12/4/2022
Nhà sản xuất phát hành Sega