Điểm Lại Những Game Hot Tại ShowCase Sony 17/9.

Cùng M10 điểm lại những Game đã xuất hiện trong ShowCase đêm qua nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *