Danh sách game sẽ phát hành trong tháng 8/2019

Bìa game Thông tin Game Trailer Bìa game Thông tin Game Trailer
Age of Wonders: Planetfall

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Ancestors Legacy

Ngày phát hành: 13/08/2019

Hệ máy: Xbox One

Aritana and the Twin Masks

Ngày phát hành: 16/08/2019

Hệ máy: Xbox One

Asdivine Menace

Ngày phát hành: 02/08/2019

Hệ máy: Xbox One

Astral Chain

Ngày phát hành: 30/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Black Desert

Ngày phát hành: 22/08/2019

Hệ máy: PS4

Blair Witch

Ngày phát hành: 30/08/2019

Hệ máy: Xbox One

Bubsy: Paws on Fire

Ngày phát hành: 29/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Burger Chef Tycoon

Ngày phát hành: 02/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Chroma Squad

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Damsel

Ngày phát hành: 07/08/2019

Hệ máy: Xbox One, Nintendo Switch

Darksiders II: Deathinitive Edition

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

DC Universe Online

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Doughlings: Invasion

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Dungeon Warfare

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Eight-Minute Empire

Ngày phát hành: 27/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Fobia

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Gravity Ghost: Deluxe Edition

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: PS4

Guacamelee! One-Two Punch Collection

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Hamsterdam

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Hunt: Showdown

Ngày phát hành: 27/08/2019

Hệ máy: PS4

Killer Queen Black

Ngày phát hành: 20/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Labyrinth Life

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Life is Strange 2: Episode 4

Ngày phát hành: 22/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Meow Motors

Ngày phát hành: 02/08/2019

Hệ máy: Xbox One

Metal Wolf Chaos XD

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Must Dash Amigos

Ngày phát hành: 07/08/2019

Hệ máy: Xbox One

MXGP 2019

Ngày phát hành: 27/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Never Give Up

Ngày phát hành: 13/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Obakeidoro!

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Omega Labyrinth Life

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Oninaki

Ngày phát hành: 22/08/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Pillars of Eternity: Complete Edition

Ngày phát hành: 08/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Remnant: From the Ashes

Ngày phát hành: 20/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Shinobi Spirits S: Legend of Heroes

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Solo: Islands of the Heart

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Subdivision Infinity DX

Ngày phát hành: 08/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Sudoku Relax 2 Summer Waves

Ngày phát hành: 01/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Swaps and Traps

Ngày phát hành: 02/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Tactics V: Obsidian Brigade

Ngày phát hành: 09/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure

Ngày phát hành: 06/08/2019

Hệ máy: PS4

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

Ngày phát hành: 27/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

The Church in the Darkness

Ngày phát hành: 02/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Truck Racing Championship

Ngày phát hành: 20/08/2019

Hệ máy: PS4

Wreckfest

Ngày phát hành: 27/08/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Ngày phát hành: 20/08/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *